Vítejte v Klubu ENERGY

Vítáme Vás na internetových stránkách Klubu Energy Šumperk! Na těchto stránkách se můžete dozvědět vše ohledně filosofie a výrobcích firmy Energy, naleznete zde program našeho KE a také některé služby, které jsou ve stálé nabídce KE Šumperk a KC ZÁBŘEH.

Magnetoterapie

PROVÁDÍME V CENTRU ENERGY ZÁBŘEH

Léčebné účinky magnetického pole jsou lidem známy více než 2 000 let. Bez nich by neexistoval život na naší Zemi. Již Paracelsus a Hippokrates používali magnetické pole k léčení. Úroveň současných moderních poznatků umožňuje účinně využívat pulzního nízkofrekvenčního magnetického pole v medicíně, lázeňské léčbě i při domácí rehabilitaci.

Pulsní magnetické pole pozitivně ovlivňuje biochemické a biofyzikální reakce v buňkách i mezi buňkami živého organismu, zlepšuje průchodnost buněčných membrán , která je vlivem nemocnění narušena.

Výsledkem tohoto procesu je skutečnost, že buňky jsou ve zvýšené míře zásobovány kyslíkem a dalšími účinnými látkami a zlepší se proces látkové výměny. Přístroj UltiCARe vytváří specifické pulzní magnetické pole, které má na člověka přímé, léčbu podporující účinky a tím pozitivně ovlivňuje psychickou i fyzickou pohodu pacienta.


Hlavní účinky přístroje:

 • Zmírnění kloubních a svalových bolestí
 • Zpomalení zánětlivých procesů
 • Urychlení regenerace buněk a procesů hojení
 • Rozšíření cév a stabilizace krevního tlaku
 • Posílení a stabilizace kostní tkáně
 • Odstranění svalového napětí a otoků
 • Posílení a zlepšení imunitního systému
 • Harmonizace vegetativního nervového systému
 • Snížení spotřeby léků
 • Artróza, revmatismus, dna
 • Otoky a záněty
 • Morbus Bechtěrev
 • Prostatitida a sexuální dysfunkce
 • Spondylóza, osteoporóza
 • Degenerativní změny kostí , ostruhy
 • Poruchy krevního oběhu
 • Poruchy trávení a látkové výměny
 • Bolesti hlavy (migrény)
 • zrychlení regenerace buněk
 • protizánětlivé působení
 • zmírnění bolestí (analgetický účinek)
 • urychlení procesů hojení
 • rozšíření cév (vasodilatace)
 • zlepšení prokrvení exponované oblasti
 • stabilizace krevního tlaku
 • posílení a zlepšení imunitního systému
 • stimulace růstu a výstavby kostní tkáně
 • snížení spotřeby léků
 • zmírnění kloubních a svalových bolestí
 • relaxační účinky na svaly
 • odstranění svalového napětí
 • odstranění otoků


O magnetoterapii

Léčebné používání magnetu v podobě magnetické rudy se objevilo již před začátkem našeho letopočtu, nejstarší zprávy o léčebném využití pocházejí od Etrusků. Trvalé magnety mají slabý léčebný účinek a LT99 generatortak očekávaného terapeutického účinku je možné dosáhnout pomocí elektromagnetů, které navozují pulsní magnetické pole.

Žádoucí léčebný efekt je dosahován právě trvale se měnící silou magnetického pole. K rozvoji tohoto typu léčby – magnetoterapii – však došlo až v 70. a 80. letech dvacátého století v souvislosti s technickým rozvojem vhodných přístrojů.

Na základě klinických zkušeností i experimentálních prací řady světových pracovišť víme dnes bezpečně, že pulsní magnetické pole:

Zmenšuje či úplně odstraňuje bolest. 

Magnetické pole totiž ovlivňuje především silná nervová vlákna a omezuje přenos bolestivých prožitků z nervových zakončení do centrální nervové soustavy.
Navozuje rozšíření krevních cév. V důsledku rozšíření cév stoupá v léčené oblasti teplota až o 1° C.

Má protizánětlivý efekt a to jak u akutních, tak i chronických zánětů, daný zlepšením překrvení zánětlivé tkáně a větším přísunem protilátek.

Zmenšuje otoky.

Hojivý efekt se realizuje na základě zlepšeného překrvení poraněné tkáně a urychlením dělení buněk. Vlivem pulsního magnetického pole dochází i k rychlejšímu hojení kostních zlomenin a otevřených poranění kůže a podkoží.

Magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus. Jedná se tedy o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně pulsující magnetické pole nízké frekvence.

Základními stavebními prvky našeho organismu jsou živé buňky, které jsou ohraničeny plazmatickou membránou. Vně i uvnitř těchto buněk probíhají biochemické reakce. Za určitých podmínek má membrána schopnost propouštět látky směrem do buňky nebo z buňky. Pulsní magnetické pole svým působením mnohonásobně zvětšuje propustnost buněčných membrán.

Důležité je, že magnetické pole prochází celým organismem a tím působí na každou buňku. Magnetoterapie je u nás poměrně rozšířenou léčebnou metodou. Její uplatnění se nalézá v mnoha lékařským oborech, jako např.: Rehabilitace, ortopedie, chirurgie, dermatologie, neurologie, revmatologie, balneologie, fyziatrie, vnitřní lékařství, sportovní lékařství, gynekologie, urologie, pediatrie, traumatologie, stomatologie, geriatrie (péče o staré lidi) a dalších.

Na základě klinických pozorování byly prokázány terapeuticky využitelné efekty: protizánětlivý, protiedemový, vasodilatační, hojivý a analgetický.
Významná je skutečnost, že magnetoterapie není návyková a nemá žádné známé vedlejší účinky.

Něco z historie

První patenty na využívání magnetoterapie k léčbě pocházejí z doby před více než 100 lety. Bouřlivý rozvoj magnetoterapie nastává od 60. let 20. století. V Československu je magnetoterapie využívána od 50. let 20. století, kdy roli průkopníka sehrál na poli dermatologie MUDr. Novák. 

Od 70. let se aplikací zabýval MUDr. Hokynář se svou skupinou v oblasti rev-matologie a neurologie. V 80. letech 20. století převzali štafetu magnetoterapie MUDr. Chvojka a MUDr. Jeřábek, z jejichž iniciativy dochází k výrobě prvních českých přístrojů pro magnetoterapii – přístrojů UltiCar. 

Tito lékaři zavedli také do magnetoterapie pulsní režim. S využitím svých již tehdy bohatých zkušeností s pulsní magnetoterapií, koordinuje MUDr. Chvojka klinicky kontrolovaný pokus na několika vybraných pracovištích. 

Na základě úspěšných výsledků této studie je pak pulsní magnetoterapie zařazena mezi oficiální fyziatrické léčebné pokusy. V roce 1991 je otevřeno první lůžkové oddělení magnetoterapie v ČR a to v nemocnici v Městci Králové, kde pod vedením prim. MUDr. Chvojky nabízí magnetoterapii a další komplexní fyziatrickou léčbu. Výsledky této léčebné metody jsou velmi dobré a MUDr. Jeřábek přednesl výsledky výzkumů na 1. magnetoterapeutickém kongresu na půdě královské lékařské university v Londýně.

Výsledky svých výzkumů použití UltiCaru na chronickou prostatitidu přednesl MUDr. Navrátil na světovém kongresu magnetoterapie v Kodani v roce 1994.

Co je to terapie magnetickým polem

Magnetoterapie není žádný léčivý prostředek či lék, ale přírodní biologická metoda. Magnetismus nevytvořil člověk, ale příroda.

Bez magnetické síly země nemůže existovat žádný živočich.

To je skutečnost známá po staletí, ale lidstvo si to začalo více uvědomovat až v éře kosmonautiky. Když kosmonauti měli po prvních letech do vesmíru vážné zdravotní problémy, mluvilo se o tzv. vesmírné nemoci.

Ve skutečnosti šlo o to, že příčinou byla skutečnost, že kosmická loď ve vesmíru nepřijímá magnetické pole Země. Po zabudování generátorů magnetického pole do kosmických lodí byl tento problém vesmírné nemoci vyřešen.

Profesor Nakagawa z kliniky Isuzu v Tokiu použil magnetoterapii u více než 10 000 pacientů. Výsledky byly vědecky doloženy ve studii „dvousleposti“. Profesor Nakagawa odvodil příčiny nemocí – strnulosti zad, ramen, bederní páteře a šíje, bolesti hrudníku, migrény, chronické zácpy, nespavosti a malátnosti jako nedostatek magnetického pole. Tuto tezi mohl trvale dokázat pomocí dvou argumentů.

1. Intenzita magnetického pole Země poklesla za posledních 500 let o 50 % a nadále klesá. Nemoci způsobené z tohoto důvodu byly nazvány syndromem nedostatku magnetického pole.

2. Studií dvousleposti provedenou na svém institutu podal vědecký důkaz, že přivádění magnetické energie léčilo nemoci, protože příčina syndromu nedostatku magnetického pole byla přivedením magnetické energie odstraněna.

Protože použití uměle vyrobeného magnetického pole je svými biologicky přirozenými účinky prokazatelně neškodné, může se magnetoterapie projevovat pozitivně. Rozhodující je však to, že se jedná o pulsující magnetické pole. 

Použití takového magnetického pole je možné v mnoha oblastech medicíny a bylo dosaženo mnoho výborných výsledků v těchto případech: revmatické bolesti, astma, artróza, ischias, potíže s meziobratlovými ploténkami, poruchy překrvení, krevní tlak (nízký i vysoký), záněty kyčelních kloubů, bolesti kloubů, psychosomatická onemocnění, nervové poruchy, záněty močového měchýře, fantomové bolesti, bolesti jizev, poruchy spánku, noční pomočování, bolesti hlavy, citlivost na počasí apod.

Spojením prevence v podobě odrušení geopatogenních zón, elektrosmogu a použitím magnetoterapie dosáhnete ještě lepších účinků při použití magnetoterapie.

UltiCar LT 99

Přístroj UltiCar LT 99 je dalším z řady přístrojů UltiCar od výrobce 2EL, spol.s.r.o. Nový Bydžov. Tento přístroj je určen pro používání v domácnosti pro široký okruh lidí. UltiCar LT 99 generuje pulsní magnetické pole s možností nastavení od 1,3 až 72,7 Hz v několika nastavitelných programech. Tyto možnosti přístroje UltiCar nejlépe vyhovují široké možnosti použití.

Život začíná u buňky. U člověka se každou minutu regeneruje asi 1,5 miliónů buněk. Odumírající buňka přináší svou genetickou informaci na buňku novou. Růst a funkce buňky se řídí elektromagnetickými kmity. Tato informace je do buňky vkládána díky geomagnetickému poli Země, které je základní pro zdravou buňku.

Lidstvo ale vytváří pro svůj život v moderním světě podmínky, které snižují působení geomagnetického pole Země (železobetonové stavby, elektrosmog, elektrospotřebiče – počítače, televize, mobilní telefony). Díky vlivům elektrosmogu došlo ke snížení intenzity magnetického pole Země asi o 1/3.

Díky tomu trpí naše buňky nedostatkem magnetického pole a tato genetická informace je předávána do nově vzniklých buněk, což vede k poškozování buněk a projevům nemocí. UltiCar LT 99 umožňuje pomocí induktivních účinků pulsního magnetického pole vyrovnávat narušený řídící systém buňky. Tam, kde rovnováha energetických funkcí není narušena, nedochází UltiCarem k jeho ovlivnění. To vysvětluje proč nemá UltiCar vedlejší účinky.

Úspěšné používání magnetoterapie předpokládá více působení po minutách za den. To je časově náročná záležitost, kterou nemůže poskytnout lékař nebo rehabilitační pracoviště. Řešení umožňuje používání přístroje UltiCar přímo v domácnosti, kanceláři nebo na pracovišti

UltiCar LT 99 nabízí řízení aplikace nízkých frekvencí o rozsahu 1,3 – 72,7 Hz a umožňuje pronikání magnetických polí do celého těla a tím i do každé buňky.
UltiCar LT 99 je konstruován pro prevenci a dlouhodobé používání. Umožňuje zlepšení a udržení zdravotního stavu a posílení imunitního systému.


Kontraindikace, tedy stav, kdy se nesmí magnetoterapie použít, jsou malé:

 • Gravidita
 • Nádorová onemocnění
 • Elektronické náhrady a stimulátory
 • Akutní krvácení
 • Hyperfunkce endokrinních žláz
 • Akutní infekční onemocnění
 • Akutní TBC
 • Silné mykózy


Voda a magnetoterapie

Vliv magnetického pole na minerály a ionty rozpuštěné ve vodě je znám a využíván pro úpravu vody již léta. Magnetizovaná voda nevyvolává korozi, nezpůsobuje usazování a zanášení potrubí. 

Přístroj UltiCar umožňuje velmi jednoduše přípravu magnetizované vody v domácnosti např. tak, že aplikátor MAXI obložíme okolo láhve s vodou. Tato voda má velmi dobré detoxikační účinky a celkově napomáhá k udržení a zlepšení kvality látkové výměny. Proto ji lze doporučit každému. 

Tím se rozšiřuje možnost využití přístroje.

Magnetizace dává vodě zcela zvláštní a biologicky významné vlastnosti. Voda se stává měkčí (snižuje se povrchové a vnitřní napětí) a mění se i její chuťové vlastnosti. Čím déle je voda vystavena působení magnetu, tím více se její chuťové změny projeví. Doporučená doba expozice je 20 minut až 4 hodiny.

Magnetizaci tekutin urychlí a efekty prodlouží, když vodu uvedeme do varu a necháme vychladnout v magnetickém poli. Tento postup je nejvhodnější při přípravě čajů, zejména z bylin. Magnetizovat lze i jídlo a hlavně ovoce.

Facebook


Kontaktní formulář

Vzhledem k tomu, že se nám množí případy, kdy nemůžeme reagovat na dotazy do poradny z důvodu, že není uvedena emailová adresa nebo je vyplněna nesprávně, doporučujeme vyplnit také kolonku telefonní číslo. Pomůžete nám tak ke zkvalitnění komunikace a k Vaší spokojenosti.

Děkujeme

Otevírací doba KE Šumperk


 
Pondělí        9:00 - 14:00
   Úterý         14:00 - 17:00
 
Středa          9:00 - 17:00
  Čtvrtek      14:00 - 18:00


Kde nás najdete

 Hlavní třída 13
 (Slovanský dům 1.patro)
 Šumperk

Akce

Nabízíme:
-komplexní vyšetření zdraví na diagnostickém přístroji Sensitiv Imago za 1.000 Kč!Na vyšetření si rezervujte asi 2 hod. Vašeho času. 

E-shop

Produkty firmy Energy i jiné najdete v tomto e-shopu: prirodniprodukty.cz


Novinky

Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2011 - 2018 Klub Energy Šumperk