Vítejte v Klubu ENERGY

Vítáme Vás na internetových stránkách Klubu Energy Šumperk! Na těchto stránkách se můžete dozvědět vše ohledně filosofie a výrobcích firmy Energy, naleznete zde program našeho KE a také některé služby, které jsou ve stálé nabídce KE Šumperk a KC ZÁBŘEH.

Víte co je prekoncepční péče?

Matka a dítě“Plánované” rodičovství." V dnešní době je termín “plánované rodičovství” prakticky známý již každému – díky osvětě, širokému využívání účinných antikoncepčních metod, ale také výrazným změnám životního stylu v posledních dvaceti letech. Mladá generace užívá výhod, které se jí nabízejí – vzdělává se, učí se cizí jazyky, cestuje po celém světě a získává zkušenosti, které chce využít při budování své kariéry. Těhotenství, které nezapadá do tohoto období hledání a poznávání, je proto odkládáno na pozdější období.

Mnoho mladých žen ani nehledá trvalé vztahy, model “vzdělání – cestování – kariéra – založení rodiny” je mladými lidmi čím dál více přijímán a praktikován. Ženy, přivádějící na svět své první dítě před 25. rokem věku, jsou dnes již spíše výjimkou. Z pohledu biologického však oddalování mateřství do pozdějšího věku už tak optimistický pohled nenabízí. Na jedné straně až příliš snadno dostupná kaloricky bohatá strava a velmi omezený pohyb, na druhé straně stále se zvyšující pracovní stres, zátěž chemickými látkami či přímo toxiny přítomnými jak v potravě, tak v ovzduší i v téměř všech předmětech denní spotřeby, ektromagnetický smog a jiné fyzikální škodliviny – to vše dokáže i mladý organismus poškodit v mnoha biologických funkcích. A funkce reprodukční patří právě mezi nejcitlivější. V posledních letech začal nabývat na významu mladý vědní obor nazývaný “epigenetika”. Zabývá se mimo jiné změnami lidského genomu vlivem molekul, kterým říkáme metylové skupiny. Jejich působením (tzv. metylací) dojde k útlumu nebo naopak posílení funkce genů a následně i ke změnám buněčných funkcí, které vedou ke vzniku a projevům různých druhů onemocnění. Tento efekt přetrvává poměrně dlouhý časový úsek a může se projevit až za mnoho let a přecházet i na další generace. Nejvíce citlivé na proces metylace jsou geny v prvních měsících nitroděložního vývoje dítěte. Naštěstí je možný návrat k původnímu stavu genových funkcí (tzv. demetylace) – změnou životního stylu, úpravou jídelníčku a zbavením se škodlivých návyků. Je proto důležité využít těchto poznatků moderní vědy a postarat se o zdraví své i svých dětí. Nedílnou součástí je i zdraví psychické, důležitá je vnitřní vyrovnanost, sdílení společných hodnot a harmonické vztahy s parterem a ještě lépe i se širší rodinou. V žádném případě není možné doporučit řešit nejasné a nejisté vztahy, natož partnerské krize, těhotenstvím.

Co se skrývá za slovem “prekoncepce ” Výše uvedenými problémy se zabývá tzv. “perikoncepční péče”, zahrnující v sobě jak období před otěhotněním – tzv. prekoncepční, o kterém budeme dál mluvit, tak i tzv. období postkoncepční, tj. vývoj dítěte v prvních třech měsících těhotenství. Řízení této často víceoborové péče je v rukou gynekologa. I klasická medicína uznává, že o zdárném vývoji plodu, průběhu těhotenství i porodu, ale také o zdraví či nemocech nového jedince v dospělosti se rozhoduje dávno předtím, než žena přijde do jiného stavu. Proto klasická medicína nabízí v rámci prekoncepční péče určitá vyšetření, která mají za úkol odhalit dosud skrytá onemocnění, která by následující těhotenství, ale i zdraví dítěte mohla nepříznivě ovlivnit. Jedná se především o vysoký krevní tlak, poruchu glukózové tolerance či diabetes mellitus II. typu, předklinická onemocnění štítné žlázy (zvláště snížená činnost), vyšetření děložního čípku k vyloučení předrakovinných stavů, ale i celou řadu méně častých nemocí. Kromě laboratorních a klinických vyšetření je důležitou součástí péče i podrobná anamnéza. Pokud se zjistí odchylky či přímo nově diagnostikované nemoci, je třeba je účinně léčit. Také je nezbytné stabilizovat a uvést do remise (bezpříznakového stadia) chronické choroby, pokud jsou přítomny. Jako příklad můžeme uvést diabetes mellitus I. typu, epilepsii, astma nebo chronická onemocnění ledvin a plic. Alternativní medicína může mít oproti klasické výhodu v dřívější diagnostice předklinických stavů, protože energetická diagnostika (např. EAV), celostní přístup a neoddělování psychického a tělesného, pečlivé vyhodnocování příznaků a čas na pacienta vedou lépe k poznání příčinných vztahů.

Ideální je celostní pohled využívající výhod univerzitní i alternativní medicíny a osobní přístup ke každé ženě a jejímu partnerovi. Z výše uvedeného vyplývá, že i muž by měl být v době početí dítěte pokud možno v ideální kondici. O tom, jak citlivá na faktory životního prostředí je mužská pohlavní buňka, se přesvědčujeme při vyhodnocování spermiogramů a srovnávání dnešních nálezů s nálezy před 20 lety. Za tak krátkou dobu došlo k poklesu počtu spermií v ejakulátu o více jak 50 %. Jak přip ravit sv é tělo na t ěhotenstv í? V ideálním případě navštívit i s partnerem Klub nebo Konzultační centrum Energy a nechat se vyšetřit zkušeným terapeutem nebo spolupracujícím lékařem pomocí přístroje Supertronic (či jiným přístrojem na bázi EAV, případně nelineární analýzy biopole) nebo pomocí reflexologie, akupunktury či kineziologie. Pokud je zjištěna porucha nebo odchylka, využít osvědčené přípravky Energy, závažnější onemocnění pak léčit i klasickou medicínou po přesném určení diagnózy. Dále potom navštívit gynekologa a po klinickém, laboratorním a ultrazvukovém vyšetření s ním podrobně probrat téma početí a budoucího těhotenství vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu a povolání. Existuje i “průkaz prekoncepční péče”.

U těch, kdo nedospěli k tak vysoké míře odpovědnosti nebo dávají přednost jednoduchým a rychlým řešením, je možno doporučit aspoň jednodušší prekoncepční přípravu. Pokud je ještě čas na detoxikaci, je dobré začít Cytosanem v dávce 2x denně 1 kapsle a Regalenem či Renolem v dávce 3x denně 5–6 kapek. 6–12 týdnů před otěhotněním je dobré užívat B!omultivitamin 1x denně 1 kapsli, Spirulinu Barley 3x denně 1 tabletu, Fytomineral 30 kapek denně a také Gynex 3x denně 7 kapek k vyladění hormonálního stavu. U žen či jejich partnerů, trpících zvýšeným zatížením životního prostředí v pracovním procesu či psychickým stresem, je dobré ještě užívat Vitamarin 3x denně 2 kapsle spolu s Flavocelem 3x denně 1 tabletu. Tato kombinace snižuje tak zvaný oxidativní stres, který poškozuje buňky. Velmi vhodným doplňkem jsou relaxační koupele v Balneolu a Biotermalu a také ústní hygiena bioinformačními bylinnými zubními pastami (Bílý diamant, Silix, Balsamio) s možností ovlivnění reflexních zón orgánů v dutině ústní.

Nedílnou součástí prekoncepční přípravy je z pohledu obou medicín strava, přiměřený pohyb a také relaxace a dostatečný spánek. Obecně lze říci, že by měla být zcela vyloučena jídla a nápoje typu rychlého občerstvení a dale potraviny s prodlouženou dobou použitelnosti, obsahující ve zvýšeném množství konzervanty. Vyloučeny by měly být i potraviny, obsahující tzv. “nebezpečná éčka”. Obecně lze doporučit pestrou stravu s čerstvou zeleninou a nejlépe v “bio” kvalitě. Co říci na závěr? Přejeme všem párům, které touží po přírůstku do rodiny a zároveň si uvědomují odpovědnost takového kroku, aby se jejich potomek narodil zdravý, do harmonického vztahu a byl nositelem zdravých genů pro další pokolení.

MUDr. Bohdan Haltmar

Facebook


Kontaktní formulář

Vzhledem k tomu, že se nám množí případy, kdy nemůžeme reagovat na dotazy do poradny z důvodu, že není uvedena emailová adresa nebo je vyplněna nesprávně, doporučujeme vyplnit také kolonku telefonní číslo. Pomůžete nám tak ke zkvalitnění komunikace a k Vaší spokojenosti.

Děkujeme

Otevírací doba KE Šumperk


 
Pondělí        9:00 - 14:00
   Úterý         14:00 - 17:00
 
Středa          9:00 - 17:00
  Čtvrtek      14:00 - 18:00


Kde nás najdete

 Hlavní třída 13
 (Slovanský dům 1.patro)
 Šumperk

Akce

Nabízíme:
-komplexní vyšetření zdraví na diagnostickém přístroji Sensitiv Imago za 1.000 Kč!Na vyšetření si rezervujte asi 2 hod. Vašeho času. 

E-shop

Produkty firmy Energy i jiné najdete v tomto e-shopu: prirodniprodukty.cz


Novinky

Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2011 - 2018 Klub Energy Šumperk